Kerneydelser

Kommunikation
Vores ambition er - med udgangspunkt i målgruppen og deres behov at udvikle og gennemføre de mest effektive, innovative og kommunikationsstrategisk funderede ideer. Og selvfølgelig på en økonomisk forsvarlig måde.

Konsulent
Vi dækker også kundernes periodiske behov for intern strategisk marketingmedarbejder og/eller ”flyvende” seniorprojektleder.
RAMSTAD
Mosegaarden
Overdrevsvej 17, Skærød
3200 Helsinge

Tlf. 2026 3862
info@ramstad.dk